Namioty Wyklętych podczas imprezy

Podczas imprezy będziecie mieli okazję odwiedzić Namioty Wyklętych 2019 - to miniobozowisko patriotyczne, na które zapraszamy wszystkich, chących zapoznać się z historią Żołnierzy Niezłomnych- to miniobozowisko patriotyczne, na które zapraszamy wszystkich, chących zapoznać się z historią Żołnierzy Niezłomnych.
Studenci dla Rzeczypospolitej przygotowali:
- gry i atrakcje dla dzieci
- dawkę wiedzy historycznej dla każdego
- krzyżówki dla każdego
- wystawę broni wraz z grupą rekonstrukcyjną
Obozowisko odwiedzić będzie można na strzeszyńskiej plaży między godziną 8 a 12 w - zapraszamy do odwiedzenia strony wydarzenia https://www.facebook.com/events/343792139679877/

Antoni Heda na koszulce biegu 2019

Antoni Heda – ur. 11.10.1916 w Małomierzycach k. Iłży, zm. 14.02. 2008 w Warszawie, dowódca oddziałów partyzanckich ZWZ i AK, w okresie powojennym formacji niepodległościowych ROAK, DSZ, NIE. Generał brygady Wojska Polskiego.
Urodził się w rodzinie rolników,od 1931 kształcił się w Kolejowej Szkole Technicznej w Radomiu, którą ukończył w 1936 na wydziale elektryczno-mechanicznym z dodatkowym kursem zbrojeniowym. Podczas wojny obronnej w 1939 ppor. A. Heda walczył w składzie 12 DP pod Iłżą, a następnie na Lubelszczyźnie. Więziony przez Sowietów, skazany na pobyt w łagrze zbiegł przed wywózką sowiecką. Osadzony przez Niemców w obozie w okolicach Terespola – uciekł i podjął działalność konspiracyjną w ZWZ. Został komendantem Podobwodu Iłża AK (krypt. „Dolina”). Wsławił się wówczas zdobyciem więzienia niemieckiego w Starachowicach i uwolnieniem około 80 przetrzymywanych tam więźniów. Spośród 60, którzy nie chcieli wracać do domów, utworzył oddział. Po tym wyczynie komenda Okręgu Kielecko-Radomskiego AK wyraziła zgodę na przejście Hedy do partyzantki. Walczył w składzie zgrupowania AK Jana Piwnika ps. „Ponury”. Przeprowadził wiele akcji zbrojnych.

Strony