Biegi dzieci

Bieg Tropem Wilczym Poznań- biegi dla dzieci

1. Biegi odbędą się 6 marca 2022 od godziny 10:45 na nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu

2. Trasa biegów prowadzi po terenach przyległych do plaży Jeziora Strzeszyńskiego

3. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą: do 27 lutego 2022 do godz.23:59. W dniu zawodów niema możliwości zgłoszenia do biegów.

4. Udział w biegach dzieci wynosi:

  • 25 zł opłata do 5 lutego 2022
  • 30 zł opłata od 6 lutego 2022 do 27 lutego 2022
  • 35 zł opłata w biurze zawodów 4-6 marca 2022

5. Dzieci zgłaszają rodzice lub opiekunowie - wypełniając formularz zgłoszeniowy i zgodę rodzica lub opiekuna na udział dziecka w biegu.

6. W pakiecie startowym dzieci otrzymują numer startowy, a na mecie medal, napój i posiłek regeneracyjny.

7. O przynależności do określonej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

8. Biegi odbędą się w następujących kategoriach wiekowych:

  • w biegu na dystansie 800m – dzieci w wieku 10-12 lat (rocznik 2010-12)
  • w biegu na dystansie 600m – dzieci w wieku 7-9 lat (rocznik 2013-15)
  • w biegu na dystansie 200m - dzieci w wieku 5-6 lat (roczniki 2016-17)
  • w biegu na dystansie 200m – dzieci w wieku 4 lat i młodsze (rocznik 2018 i młodsi)

10. W poszczególnych kategoriach wiekowych nagrodzona zostaje pierwsza trójka osobno chłopcy i dziewczynki.

11. Warunkiem sklasyfikowania pierwszej trójki chłopców i dziewczynek jest samodzielne pokonanie trasy. Jeśli dziecko zostanie przez rodzica przeniesione, pchane, ciągnięte podczas biegu i w rezultacie zajmie 1, 2 lub 3 miejsce zostanie zdyskwalifikowane.

12. Podczas biegu odbędzie się elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów mocowanych do sznurówek buta.

13. Dekoracja odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych biegów.